You are here

 
ขอแจ้งปิดบริการภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ในระหว่างวันที่ 11-15, 29 -30 เมษายน 2558 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2558  

 
ขอแจ้งงดให้บริการศูนย์สลายนิ่ว

ในระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558

 
ขยายวันที่รับผลงานบทความ JCMS2015 ภาคประชาชน

สามารถส่งผลงานถึงวันที่ 20 เมษายน 2558

 

วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 13.00 น. 

 
แจ้งปิดท่อน้ำ ณ ห้องผ่าตัดตา ห้องผ่าตัดศัลยกรรม ห้องผ่าตัดโสต ศอ นาสิก

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 24.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น. 

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม

ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น...

 
แจ้งการปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารฉุกเฉิน

โดยรอบพื้นที่ชั้น 1 จึงทำให้ต้องมีการจัดหาพื้นที่ทดแทนและย้ายห้องเป็นการชั่วคราว

 
 แจ้งเส้นทางไปอาคาร 4 ในระหว่างปิดทางเดินระหว่างอาคาร 1 และอาคารฉุกเฉิน

วันที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. ถึง วันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 5.00 น. 

 
รายการพบหมอรามา

เต็มอิ่มกับความรู้ ในช่วง "RAMA UPDATE" และคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในช่วง "ถอดเสื้อกาวน์...

 

ระหว่างอาคาร 1 - อาคาร 5 ได้ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2558

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0