การประชุมผู้ปกครองของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี  

 
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหลระดับกลาง

คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวิภาพและทางเคมี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดซ้อมแ...

 
เดิน-วิ่ง การกุศล ศัลยศาสตร์รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
CHD Camp ค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลร...

 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Application Rama Channel

วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Rama Channel สัญจรออนทัวร์ TOA

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประเทศไทย จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ 

 
เปิดครัวสู้โลก

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ฝ่ายโภชนาการชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "อาหารสาธิต พิชิตโรค"

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธุ์ 58 พบกับเมนู ปลาทับทิมลุยสวน เวลา 11.00-13.00 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2...

 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดครัว สู้โรค 2

ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิ...

 
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
เชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาหารสาธิต พิชิตโรค

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 - 13.00 น.