You are here

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)
 
เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงที่ต้องการเข้ารับบริการ เพื่อคิวที่รวดเร็วขึ้น

โปรดแจ้งความประสงค์กับแพทย์หรือพยาบาลเพื่อขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปรา...

 
ขอเชิญผู้ที่ลงทะเบียนจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2563 เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลรามาธิบดี (ผู้เข้ารับบริการต้องลงทะเบียนจองสิทธิแล้วเท่านั้น)

ในวันที่ 15-26 มิถุนายน 2563 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-13.30 น.) ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม...

 
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค) อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ให้บริการตรวจ CT/MRI

เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด โทร. 0-2201-1251

สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)
 
พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร กับงานวิจัยทางโภชนศาสตร์

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์, ภาพ : ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

 
ผ่าตัดกระเพาะทำให้ผอมได้จริงหรือไม่?

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
ปฏิทินปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ  (ดูทั้งหมด)
 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0