You are here

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)
 
เปิดให้บริการแล้ววันนี้ Discharge Lounge ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน

ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) ข้างหน่วยบริการสุขภาพบุคลากร เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-20.00...

 
โรงพยาบาลรามาธิบดี แจ้งขยายเวลาฉีดวัคซีน Moderna สำหรับประชาชนที่ได้สั่งจองวัคซีนออนไลน์ไว้ล่วงหน้าแล้วเท่านั้น

รอบสุดท้าย! วันที่ 19 มิถุนายน 2565 วันที่ 3, 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จ...

 
แจ้งการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิและแนะนำเส้นทางสัญจรสู่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โปรดวางแผนเวลาการเดินทางล่วงหน้าและใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง

สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)
 
ผลกระทบจากการใช้กัญชาต่ออาการทางจิต

กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ มีสาร THC ที่มีมากในส่วนของช่อดอก มีฤทธิ์เสพติด และออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททำให้เคลิบเคลิ้ม มีอาการดื้อยา ถอนยา และอยากยา จนไม่...

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

วิธีปฏิบัติตัวเมื่ออพยพหนีไฟ

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

การบริการคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
ปฏิทินปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ  (ดูทั้งหมด)
 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0