You are here

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)
 
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค) อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ให้บริการตรวจ CT/MRI

เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด โทร. 0-2201-1251

 
ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี เปิดให้บริการ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค)

เปิดให้บริการ 07.00-22.00 น. (เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0-2201-1251

 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563 ฟรี!

เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม 1,000 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00-15.00 น. (จนกว่าสิทธ...

สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)
 
รอยแผลเป็นชนิดขาว

ผู้เขียน : ผศ.นพ.วาสนภ วชิรมน หน่วยผิวหนังและเลเซอร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ตัดมดลูกออก ช่วยลดการปวดประจำเดือนได้จริงหรือไม่

ผู้เขียน : ผศ. ดร. พญ.อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข หน่วยต่อมไร้ท่อนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

How to ทำอย่างไร...เมื่อต้องกักตัวในที่พักอาศัย

ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
ปฏิทินปิดบริการเป็นกรณีพิเศษ  (ดูทั้งหมด)
 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0