พิธีเปิดอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 28

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยา...

 
การประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHOSNET) ครั้งที่ 60

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซอร์ เจมส์ ลอดจ์ จังหวัดสระบุรี

 
ทบทวนการให้บริการกับผู้ใช้บริการ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

 
เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมสำรวจระบบยาและงานเภสัชกรรมของโรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้อง 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด...

 
เส้นทางสู่ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Countdown to move 4th Re-accreditaiton”

วันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (Policy Advocacy)”

วันที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 907 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด...

 
อบรม เรื่อง “Management in Cardiac Patients: Interdisciplinary Team”

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
พิธีเปิดหน่วยบริการสุขภาพบุคลากรแห่งใหม่

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักปฏิบัติในการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ รุ่นที่ 2

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม1-2 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประชุมระบบบริการสุขภาพ Service Plan เขต 6 เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบ...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0