ขอเชิญผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) ประจำปี 2567 ระยะที่ 1

กำหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

 
ขอเชิญผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) ประจำปี 2567 ระยะที่ 1

กำหนดฉีดวัคซีน วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพ...

 
คลินิกแพทย์แผนไทย หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก

ให้บริการ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 
ขอเชิญประชาชนและบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองสิทธิและฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) ประจำปี 2567 ระยะที่ 1 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนจองสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะปิดรับลงทะเบียนการจอง เมื่อครบตามจำนวน

 
แจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อเพจปลอม

มีการแอบอ้างชื่อโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อขายสินค้าการดูแลสุขภาพต่าง ๆ

 
ประกาศ ขอแจ้งปิดเส้นทางการจราจรภายในเพื่อจัดกิจกรรม วิ่ง "ศิริราช-รามาฯ" (SIRA RUN)

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 21.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.

...
 
 Rama App เพิ่ม Function ใหม่

ท่านสามารถ ดูรายงานผลการตรวจเลือด ผ่าน Rama application ได้แล้ว ทั้งผู้ป่วย OPD และ IPD

 
แจ้งเตือน อย่าหลงเชื่อเพจปลอม

มีการเลียนแบบ แอบอ้างทั้งชื่อเพจ รูปภาพหน้าปก และรูปโปรไฟล์โลโก้คณะฯ ของเพจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามา...

 
ขอเชิญประชาชนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ์สุขภาพ ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2567 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2567 จะปิดรับลงทะเบียนการจองเมื่อครบตามจำนวน

 
ขั้นตอนรับบริการ ตรวจที่โรงพยาบาล (On-site) รับยาทางไปรษณีย์

หากมีข้อสงสัยเรื่องค่าบริการ ติดต่อฝ่ายการเงิน โทร. 0-2200-3110-5, 0-2201-0204, 0-2201-0442

 
ขอเชิญชวนบริจาคโลหิตได้ทุกวัน

ผู้สนใจสามารถบริจาคโลหิตที่ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน...