แจ้งงดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558 เนื่องจากวันดังกล่าวใกล้กับวันหยุดยาว 

 
Health Cuisine & Beauty Festival

วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่ง...

 
เปิดครัวสู้โรค พบกับเมนูยำรวมมิตรบุก และบุกลุยสวน

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลราม...

 
แจ้งเพิ่มเติมการปรับปรุงระบบปรับอากาศภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี

ในพื้นที่อาคาร ๑ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 
ขอแจ้งงดให้บริการ ตรวจการได้ยินเด็กและผู้ใหญ่

ในวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น. ณ แผนก หู คอ จมูก โซน H ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ดูแลเท้าให้ถูกวิธี ชีวิตนี้ไม่มีแผลเบาหวาน"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าบันไดเลื่อน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

 
จะเลือกรักษาอย่างไร... ใจจึงไม่รู้สึกผิด

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1...

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
แจ้งปิดปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคาร 1

ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 19.00 น. ถึง 15 มิถุนายน 2558 เวลา 05.00 น. 

 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 38 เรื่อง "ยากันล้ม"

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติก...

 
โครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน

วันที่ 15 - 27 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 14.00 น. (จันทร์ - ศุกร์) และเวลา 8.00 - 12.00 น. (เสาร์) ณ โ...