แจ้งปิดทางเดินไปอาคาร 5 ชั่วคราว

ในวันที่ 7-11 มกราคม 2559 เพื่อปรับปรุงท่อระบายน้ำใต้ดิน

 
ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดให้บริการทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ที่อาคาร 1 ชั้น 1

ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 6.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 
ขอเชิญร่วมบริจาค โลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก

ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ประกาศ แจ้งย้ายหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม

จากชั้น 1 อาคาร 4 ไปยัง ชั้น 2 อาคาร 1 (ติดกับทางเดิน Sky Walk) ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไ...

 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคสมทบทุน จัดงานปีใหม่ และ วันเด็ก แก่ผู้ป่วยเด็ก ประจำปี 2559

โครงการนันทนาการผู้ป่วยเด็ก งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

 
ขอเชิญร่วมบริจาค โลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลนมาก

ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดใช้บริการอาคาร 1

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 - 13.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1

 
วันลอยกระทง

25 พฤศจิกายน 2558

 
แจ้งย้ายหน่วยงานจากอาคาร 4 ไปยัง อาคาร1

เนื่องด้วยมีการปรับปรุงพื้นที่อาคาร 1 เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยที่มีความทันสมัย

 
เปิดครัวสู้โรค 3 "อีสาน Healthy ยำเห็ดรวม และลาบหมู"

ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
เรียนผู้มาใช้บริการ

ขอขอบคุณผู้มาบริจาคโลหิตทุกท่าน