You are here

 
"เปิดครัว สู้โรค" พบกับ 2 เมนูต้านลมหนาว แกงจืดใบกระเพรา และ ไข่หวานน้ำขิง

ชมการสาธิตและลงมือปฏิบัติจริง ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 11 พ.ย. 58 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 12 ท่...

 
เรียนผู้ใช้บริการทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะทำการปิดพื้นที่

บริเวณทางออกอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อปรับปรุงพื้นทางออก ในระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุล...

 
แจ้งเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการเบิกจ่ายตรงในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มเติม (เฉพาะวันเสาร์)

หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 4 เปิดให้บริการเวลา 8.00-16.00 น. และหน่วยลงทะเบียน งานเวชระ...

 
ผลการประกวดคำขวัญ หัวข้อ ลดเค็มครึ่งหนึ่ง

โครงการโรงพยาบาลต้นแบบในการลดเค็ม

 

ทุกวันจันทร์ เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางสถานีรามาแชลแนล true visions 50, HD 571

 
แจ้งปิดทางเดินภายในอาคาร 1 ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 เป็นต้นไป 

 

โดยจะเปิดให้บริการรับผู้ป่วยใหม่ตามปกติ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

 
เรียนผู้ใช้บริการและบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี

จะทำการปิดทางสัญจรส่วนกลางของอาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2558 จนถึงโครงการปรับปรุงอาคาร 1 จะแล้วเ...

 

กับโครงการโรงพยาบาลต้นแบบในการลดเค็ม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559

 

ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ไปจนถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 04.00 น. ...

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2558

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0