You are here

 
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2559 ฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป (ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง)

วันที่ 13 - 25 มิถุนายน 2559 (จันทร์ - เสาร์) เวลา 08.00 - 14.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคาร...

 
ขอเชิญผู้สนใจตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนฟรี!! ในงานมติชน Healthcare 2016 “สร้างสุขผู้สูงวัย”

วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ เพลนารี่ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

 
อยากรู้จริงๆ.. "Living Will" สำคัญอย่างไร?

ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1...

 
ขอเชิญชมนิทรรศการภาพวาดสีน้ำ รักษ์สีน้ำ...เพื่อสุขภาพ

จัดแสดงภาพในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
เปิดครัวสู้โรค "ยำไก่ใส่มะม่วง ยำมะระกุ้งสด"

ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ 

 
กรณีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป็นจริง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่...

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน

สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี ของคณะฯ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 6.00 - 9.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
จะเลือกรักษาอย่างไร... ใจจึงไม่รู้สึกผิด

ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1...

 
Save Water รามารักษ์น้ำ "ประหยัดน้ำอย่างไร? ให้พ้นวิกฤตภัยแล้ง"

ประหยัดน้ำอย่างไร? ให้พ้นวิกฤตภัยแล้ง

 
ร่วมด้วยช่วยไทย ร่วมใจประหยัดการใช้น้ำ

ด้วยการตั้งใจทำ 5 อย่างนี้ให้อยู่ในชีวิตประจำวัน

 
เปิดครัวสู้โรค2 "ของหวาน ต้อนรับหน้าร้อน"

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0