ขอเชิญบริจาคโลหิตเฉพาะหมู่ A และ O

ขอเชิญบริจาคโลหิตเฉพาะหมู่ A และ O