ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง "ความจริง...บอกดีไม่บอกดี?"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง "ความจริง...บอกดีไม่บอกดี?"