การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองและระยะสุดท้าย เรื่อง ความจริง...บอกดีไม่บอกดี?

ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3

 
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๑ (โถงสมเด็จพระราชบิดา) คณะแพทยศาสตร์โรงพย...

 
พิธีกล่าวปฏิญาณ แสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๒๐  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร ๑ ชั้น ๒

 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ หน่วยรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ด้านหลังอาคารสิริวิทยา คณะศิลป...

 
โครงการมหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
ประกาศแจ้งย้ายจุดชำระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

ย้ายจุดชำระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่บริเวณห้องเจาะเลือด ชั้น 1 อาคาร 1 ไปยัง จุดเก็บเงินกลาง ชั้น 1...

 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ฉบับเลขที่ 59/1391382 

 
กิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 "ใส่ใจสุขภาพเพียงนิด ชีวิตสดใสแข็งแรง"

ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

 
ข่าวการจราจรในวันจันทร์ที่ 10 ต.ค. 59 เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue (ACD) Summit ครั้งที่ 2

เนื่องจากมีการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue (ACD) Summit ครั้งที่ 2 ณ ก...

 
กิจกรรมเบาหวาน ครั้งที่ 27 โครงการ "ครอบครัวร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน"

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1...

 
ขอเชิญร่วมงาน World diabetes day Eyes on Diabetes "เบาหวาน...รู้จักเพื่อป้องกัน รู้ทันเพื่อควบคุม"

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 1

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน

สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3