แจ้งย้ายจุดบริการ คลินิกเคมีบำบัด

ย้ายไปเปิดทำการที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยมะเร็ง 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

...
 
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายและทอดผ้าป่า

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์...

 
ขอเชิญร่วมทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวง

ในวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 - 11.00 น. ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร?

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
อาหารสาธิต พิชิตโรค พบกับเมนู "ฟรุ๊ตปาร์ตี้ ดริ๊งค์" จากมะม่วงหาว มะนาวโห่

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2 

 
เปิดครัวสู้โรค พบกับเมนูจาก King and Queen of fruit

ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ 

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน "จะเลือกการรักษาอย่างไร... เมื่อโรคระยะท้ายมาถึง"

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3...

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์...

 
ขอเชิญร่วมงาน 4 ทศวรรษ สื่อความหมาย

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ ลานดนตรี อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อเรื่อง "ความจริง...บอกดีไม่บอกดี?"

ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3...

 
เปิดครัว สู้โรค พบกับเมนูเครปมะม่วง และลาบหมูอีสาน

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ