รามาฯ บริการรถรับ-ส่งผู้ป่วย ฟรี!!

เส้นทางที่ 1) อาคาร 1 หน้าเสาธง – อาคาร CP Tower, เส้นทางที่ 2) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ – อนุสาวรี...

 
ห้องเรียนพ่อแม่: transition period จากปฐมวัยไปประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี อาคาร 1 ชั้น 2 ...

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ชั้น 1 อาคาร 1

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อ การดูแลแบบประคับประคอง คืออะไร? ทำไมต้อง...

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประจำปี ผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณห้องโถงหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ จัดการเบาหวานเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำเดือนพฤษภาคม

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม...

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเรื่อง ครรภ์คุณภาพและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมแรงสนับสนุนจากครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพ...

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายและถวายสังฆทาน

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2

 
ทำอย่างไรเมื่อผู้ป่วยระยะท้าย ขอเสียชีวิตที่บ้าน

ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
อย่าหลงเชื่อ!! ผู้แอบอ้างรับจองคิวตรวจให้ท่าน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้คิวตรวจจริง โปรดระมัดระวัง!!

เนื่องจากมีผู้แอบอ้างรับทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย นัดตรวจ และจองคิวตรวจ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย แล้วไม่ได้ร...

 
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เบื้องลึกเบื้องหลังพิษสุนัขบ้า

ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 621 - 622 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยา...

 
การบอกความจริงกับผู้ป่วยระยะท้าย บอกดี...ไม่บอกดี

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...