ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชนในหัวข้อ "การวางแผนการดูแลล่วงหน้าในอนาคต"

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดครัวสู้โรคพบกับเมนู ข้าวยำสมุนไพร และสังข์หยดล้อมไพลิน (สมูทตี้ข้าวสังข์หยดใส่เยลลี่อัญชัน)

ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 - 12.30 น. ณ หน้าศูนย์อาหารคาเฟทีเรีย ชั้น 2

 
ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อหลวง (ดอกดารารัตน์)

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคาร 1

 
โครงการ พบปะครอบครัวผู้ป่วยโรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (โอไอ) ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแ...

 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้มอร์ฟีน"

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

 
งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ขอแจ้งย้ายห้อง

ไปยังบริเวณชั้น 1 อาคาร 1 (ด้านหลังของอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

 
แจ้งย้ายจุดบริการ คลินิกศัลยกรรมมะเร็งเต้านมและต่อมไร้ท่อ

ย้ายไปเปิดทำการที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยมะเร็ง 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

...
 
แจ้งย้ายจุดบริการ คลินิกมะเร็งวิทยาหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ไปยัง หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 
แจ้งย้ายจุดบริการ คลินิกเคมีบำบัด

ย้ายไปเปิดทำการที่ หน่วยตรวจผู้ป่วยมะเร็ง 2 อาคาร 1 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

...
 
ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายและทอดผ้าป่า

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ ศูนย์...