You are here

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 23 สิงหาคม 2558

 
ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อศูนย์การเรียนรู้รามาธิบดี

สามารถบริจาคได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ฝ่ายการพัสดุและห้องสมุดรามาธิบดี

 
แจ้งงดเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2558

 
ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรม "รู้ทันก่อนสาย... สุดท้ายแห่งชีวิต"

ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้...

 
เปิดรับสมัครสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ รักษาอย่างไรเมื่อทานยาไม่ได้ผล

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม ๒๔๔๕ เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ศูนย์การแพทย์สิริ...

 
"อยากรู้จริงๆ ... "Living Will" สำคัญอย่างไร?"

ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น...

 
แจ้งการหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบ รพ.รามาธิบดี

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป 

 
ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้

บริจาคได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 ได้ที่ฝ่ายการพัสดุและห้องสมุดรามาธิบดี

 
อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม

ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1...

 
ป้ายสัญจรปิดทางเดินอาคาร 1

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

 
เปิดครัวสู้โรค 2 อร่อยกับเมนูง่ายๆ ฉบับคลีน

ในวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
พบปะครอบครัวผู้ป่วยโรคกระดูกเปราะกรรมพันธุ์ (โอไอ)

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแ...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0