ติดตามรายการ "พบหมอรามา" ทางสถานี RAMA CHANNEL ได้แล้ววันนี้!!!

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. ทางช่อง true visions 42 และ FACEBOOK LIVE

 
ติดตามรายการ "พบหมอรามา" ทางสถานี RAMA CHANNEL ได้แล้ววันนี้!!!

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. ทางช่อง true visions 42 และ FACEBOOK LIVE

 
ติดตามรายการ "พบหมอรามา" ทางสถานี RAMA CHANNEL ได้แล้ววันนี้!!!

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. ทางช่อง true visions 42 และ FACEBOOK LIVE

 
ติดตามรายการ "พบหมอรามา" ทางสถานี RAMA CHANNEL ได้แล้ววันนี้!!!

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. ทางช่อง true visions 42 และ FACEBOOK LIVE

 
ติดตามรายการ "พบหมอรามา" ทางสถานี RAMA CHANNEL ได้แล้ววันนี้!!!

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. ทางช่อง true visions 42 และ FACEBOOK LIVE

 
โครงการจัดประชุมวิชาการภาคประชาชนประจำปี 2559 "Developing Age Friendly Environment"

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 และลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 1 คณะแพทย...

 
ติดตามรายการ "พบหมอรามา" ทางสถานี RAMA CHANNEL ได้แล้ววันนี้!!!

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. ทางช่อง true visions 42 และ FACEBOOK LIVE

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาหารสาธิต พิชิตโรค "โสนน้อยเรือนงามกับส้มตำโรล"

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 และวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น...

 
ติดตามรายการ "พบหมอรามา" ทางสถานี RAMA CHANNEL ได้แล้ววันนี้!!!

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. ทางช่อง true visions 42 และ FACEBOOK LIVE

 
ติดตามรายการ "พบหมอรามา" ทางสถานี RAMA CHANNEL ได้แล้ววันนี้!!!

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 - 19.00 น. ทางช่อง true visions 42 และ FACEBOOK LIVE

 
อยากรู้จริงๆ... "Living Will" สำคัญอย่างไร?

ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน @Rama ก้าวสู่ปีที่ 5

ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...