ขอเชิญญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการเสวนาในงานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 43 เรื่อง "นานาสาระ เรื่องกินๆนอนๆ"

ขอเชิญญาติผู้ป่วย ผู้ดูแล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการเสวนาในงานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 43 เรื่อง "นานาสาระ เรื่องกินๆนอนๆ"