ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)