กรณีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่ไม่เป็นจริง

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลพาดพิงการทำคลอดผิดพลาดที่...

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน

สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี ของคณะฯ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 6.00 - 9.30 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
จะเลือกรักษาอย่างไร... ใจจึงไม่รู้สึกผิด

ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1...

 
Save Water รามารักษ์น้ำ "ประหยัดน้ำอย่างไร? ให้พ้นวิกฤตภัยแล้ง"

ประหยัดน้ำอย่างไร? ให้พ้นวิกฤตภัยแล้ง

 
ร่วมด้วยช่วยไทย ร่วมใจประหยัดการใช้น้ำ

ด้วยการตั้งใจทำ 5 อย่างนี้ให้อยู่ในชีวิตประจำวัน

 
เปิดครัวสู้โรค2 "ของหวาน ต้อนรับหน้าร้อน"

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน

สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการ "อาหาร น้ำ ออกซิเจน จำเป็นแค่ไหนเมื่อใกล้สิ้นลม"

ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 1...

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน

สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
โครงการอบรมประชาชน หัวข้อเรื่อง ทำอย่างไร? เมื่อมีผู้ป่วยระยะสุดท้ายในครอบครัว

ขอเชิญญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้าร่วมโครงการอบรม ในวันที่ 15 มี.ค. 59 เวลา 13.00-...

 
งานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 40 เรื่อง "อาหารเพื่อชีวิตและสุขภาพ"

ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องเรียน 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...