You are here

 
แจ้งปิดให้บริการคลินิกพิเศษสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2558, วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เนื่องจากเป็นวันห...

 
แจ้งงดให้บริการ OPD จิตเวชศาสตร์ และสำนักงานภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ในวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้มีการจัดอบรมสัมมนาวิชาการแก่บุคลากรและหน้...

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน เข่าดี มีสุข ครั้งที่ 3

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558  เวลา 8.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติก...

 
การเข้าเยี่ยมสำรวจ HA Surveillance Survey

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

 
เปิดครัว สู้โรค 2 "มังสวิรัติเพิ่มพลัง"

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
ฉีดพียูโฟม (ฉนวนกันความร้อน)

ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2558 หน่วยตรวจนรีเวช(เดิม) อาคาร 1 ชั้น 1

 
ปรับปรุงอาคาร 1 ทางเดินภายในอาคาร

ในระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2558 

 

ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้...

 
ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฟรี!

ระหว่างวันที่ 6 – 15 พฤษภาคม 2558 (ยกเว้น วันที่ 10 และ13 พฤษภาคม 2558) ณ จุดบริการวัคซีน โถงเฉล...

 
ปิดพื้นที่เพื่อปรับพื้นทางเดิน

ทำการปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน ชั้น 1 อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาหารสาธิต พิชิตโรค

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 11.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0