You are here

 
ประกาศ แจ้งย้ายหน่วยตรวจรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา

บัดนี้ การปรับปรุงพื้นที่ได้แล้วเสร็จไปบางส่วน ทางหน่วยตรวจรังสีวิทยาและมะเร็งวิทยา จึงขอแจ้งย้ายกลับม...

 
"เปิดครัว สู้โรค" พบกับ 2 เมนูต้านลมหนาว แกงจืดใบกระเพรา และ ไข่หวานน้ำขิง

ชมการสาธิตและลงมือปฏิบัติจริง ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 11 พ.ย. 58 (รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 12 ท่...

 
เรียนผู้ใช้บริการทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะทำการปิดพื้นที่

บริเวณทางออกอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพื่อปรับปรุงพื้นทางออก ในระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุล...

 
แจ้งเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการเบิกจ่ายตรงในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มเติม (เฉพาะวันเสาร์)

หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 4 เปิดให้บริการเวลา 8.00-16.00 น. และหน่วยลงทะเบียน งานเวชระ...

 
ผลการประกวดคำขวัญ หัวข้อ ลดเค็มครึ่งหนึ่ง

โครงการโรงพยาบาลต้นแบบในการลดเค็ม

 

ทุกวันจันทร์ เวลา 20.30 - 21.00 น. ทางสถานีรามาแชลแนล true visions 50, HD 571

 
แจ้งปิดทางเดินภายในอาคาร 1 ชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 เป็นต้นไป 

 

โดยจะเปิดให้บริการรับผู้ป่วยใหม่ตามปกติ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558

 
เรียนผู้ใช้บริการและบุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดี

จะทำการปิดทางสัญจรส่วนกลางของอาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2558 จนถึงโครงการปรับปรุงอาคาร 1 จะแล้วเ...

 

กับโครงการโรงพยาบาลต้นแบบในการลดเค็ม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2559

 

ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ไปจนถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 04.00 น. ...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0