รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ในช่วง ก.พ.-เม.ย. 2560

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี
เรื่อง รายงานผลการตรวจเลือดจะออกช้ากว่าปกติ 2 ชั่วโมง ในช่วง ก.พ. - เม.ย. 2560
 
เนื่องจากการปิดห้องปฏิบัติการพยาธิที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อปรับปรุง ท่านสามารถมาเจาะเลือดล่วงหน้า 1 - 7 วันก่อนวันนัด หากท่านจำเป็นต้องเจาะเลือดวันเดียวกับวันนัดตรวจ ท่านอาจจะได้รับการตรวจล่าช้ากว่าเวลานัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้นัดตรวจตอนเช้า
อนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่เจาะเลือดเพื่อขอเลือดเตรียมผ่าตัดหรือให้เลือด กรุณาไปเจาะตามวันที่พยาบาลแต่ละหน่วยแนะนำ (ก่อนการใช้เลือด 3 วัน)
ช่วงสงกรานต์ 13-15 เม.ย. 2560 ห้องเจาะเลือดปิดทำการ เว้นแต่การเจาะเลือดสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน