ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน

อาคาร 1 วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. พักเที่ยง
วันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. พักเที่ยง
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.00 น. พักเที่ยง
ลงทะเบียนรอบเช้าไม่เกิน 11.30 น.
ลงทะเบียนรอบบ่ายไม่เกิน 15.30 น. 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ทุกหมู่ เนื่องจากขาดแคลน