ขอเชิญร่วมโครงการ "จะเลือกการรักษาอย่างไร... เมื่อโรคระยะท้ายมาถึง"

ขอเชิญร่วมโครงการ "จะเลือกการรักษาอย่างไร... เมื่อโรคระยะท้ายมาถึง"