ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน "จะเลือกการรักษาอย่างไร... เมื่อโรคระยะท้ายมาถึง"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมประชาชน "จะเลือกการรักษาอย่างไร... เมื่อโรคระยะท้ายมาถึง"