ขอเชิญผู้สนใจตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนฟรี!! ในงานมติชน Healthcare 2016 “สร้างสุขผู้สูงวัย”

ขอเชิญผู้สนใจตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนฟรี!! ในงานมติชน Healthcare 2016 “สร้างสุขผู้สูงวัย”