ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2559 ฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป (ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง)

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2559 ฟรี สำหรับประชาชนทั่วไป (ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง)