ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในงานสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 เรื่อง "บริหารสมองกันเถอะ"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในงานสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 41 เรื่อง "บริหารสมองกันเถอะ"