เปิดครัว สู้โรค 2 "มังสวิรัติเพิ่มพลัง"

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
ฉีดพียูโฟม (ฉนวนกันความร้อน)

ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2558 หน่วยตรวจนรีเวช(เดิม) อาคาร 1 ชั้น 1

 
ปรับปรุงอาคาร 1 ทางเดินภายในอาคาร

ในระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2558 

 

ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ณ. ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ อาคารเรียนรวม ชั้...

 
ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ฟรี!

ระหว่างวันที่ 6 – 15 พฤษภาคม 2558 (ยกเว้น วันที่ 10 และ13 พฤษภาคม 2558) ณ จุดบริการวัคซีน โถงเฉล...

 
ปิดพื้นที่เพื่อปรับพื้นทางเดิน

ทำการปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน ชั้น 1 อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมอาหารสาธิต พิชิตโรค

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 11.00 - 13.00 น. หน้าคาเฟทีเรีย ชั้น 2

 
สรงน้ำ..สงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน  2558  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

 
รพ.รามาธิบดี จะทำการปรับปรุงต่อเติมที่อาคารศูนย์อุบัติเหตุฯ

ในวันที่ 11 เมษายน ถึง 16 กันยายน 2558 ซึ่งระหว่างนี้ อาจมีการก่อสร้างที่ทำให้เกิดเสียงรบกวน จึงขออภัย...

 
โครงการ Hand Cleaning….Moving Together  ปี 6 - 7

ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น.