ประกาศ แจ้งปิดและย้ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 5NE ชั่วคราว

ประกาศ แจ้งปิดและย้ายหอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 5NE ชั่วคราว