แจ้งปิดทำการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา

แจ้งปิดทำการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2557...

 
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดครัว สู้โรค 2 พบกับ ดัชนีน้ำตาลกับขนมเทียนสุขภาพ

วันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
นิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @Rama ฉบับที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2557

สวมถุงยางป้องกัน เมื่อมี “เพศสัมพันธ์”

 
งดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ของดให้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตทุกหมู่

ได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต อาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3

 
ประกาศหน่วย refer ย้ายสำนักงาน

ย้ายสำนักงานชั่วคราวไปยัง ห้องบรรยาย 1 และ 2 ชั้น 2 อาคาร 1 และพร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็น...

 
ไวรัสอีโบลา (EBOLA)

หากท่านมีอาการไข้และได้ไปยังประเทศต่อไปนี้ ภายใน 21 วัน ติดต่อสายด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 1422

 

ขอแจ้งงดการให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมและการผ่าตัด elective case ในวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2557...

 
แจ้งการให้บริการจุดเจาะเลือด

การให้บริการจุดเจาะเลือดที่อาคาร 4 ชั้น 1 (โถงห้องยา) 

 

เนื่องจากห้องยาฉุกเฉินจะดำเนินการย้ายจากอาคาร 1 ชั้น 1 ไปยังอาคารฉุกเฉินบริเวณห้องล้างพิษ ในวันอาทิตย์...

 
งานสานสัมพันธ์ครั้งที่ 34

วันที่ 21 ธ.ค. 57 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 910 ABC ขั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้...