แจ้งปิดปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคาร 1

แจ้งปิดปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 อาคาร 1