แจ้งปิดการให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช และสูติกรรม

แจ้งปิดการให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช และสูติกรรม