You are here

แผ่นทองแดงจารึกพระปรมาภิไธย

นิทรรศการออนไลน์ 100ปี เปรม บุรี ปูชนียแพทย์

บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี ครั้งที่ 9

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี ครั้งที่ 9 เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2556

บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี ครั้งที่ 8

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี ครั้งที่ 8 เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2556

“โครงการบุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี” ครั้งที่ 7

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม โครงการบุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดีเมื่อวันที่ 15

โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี เป็นครั้งที่ 6

โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี ได้จัดมาครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

“โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี” ครั้งที่ 4

เป็นครั้งที่ 4 แล้วกับ โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี

"โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี” ครั้งที่ 1

ผ่านไปแล้วครับกับ โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดีครั้งที่ 1

พิธีลงนามสัญญา "โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเซีย

      เป็นอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องจารึกเอาไว้ เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7

ตามหาภาพเก่า ...เล่าเรื่องรามาธิบดี

Pages

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com