บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี ครั้งที่ 9

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี ครั้งที่ 9 เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2556

บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี ครั้งที่ 8

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี ครั้งที่ 8 เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2556

“โครงการบุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี” ครั้งที่ 7

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้จัดกิจกรรม โครงการบุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดีเมื่อวันที่ 15

โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี เป็นครั้งที่ 6

โครงการ บุคลากรใหม่รู้รักษ์รามาธิบดี ได้จัดมาครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

พิธีลงนามสัญญา "โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเซีย

      เป็นอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องจารึกเอาไว้ เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7