พิธีลงนามสัญญา "โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเซีย

      เป็นอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องจารึกเอาไว้ เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ได้มีพิธีลงนามสัญญา โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชียโดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เลิศฤทธิ์ จงมั่นคงชีพ ผู้อำนวยการการก่อสร้างโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานกรรมการบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ดร.ปิยวัตร ชัยเสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรุณ ชัยเสรีคอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างการก่อสร้างระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และสัญญาจ้างที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้างระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ กลุ่มบริษัทร่วมทำงาน ACSE 110 CONSORTIUM

สำหรับโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย หรือ รามาธิบดี บางพลีเป็นโครงการเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย อันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเน้นในด้านการศึกษาของแพทย์และบุคลากรในระดับหลังปริญญา การบริการผู้ป่วยซับซ้อนให้มีการพัฒนาอย่างบูรณาการ ประกอบไปด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัย ศูนย์การแพทย์และเครือข่ายทางการแพทย์ และอุทยานการเรียนรู้และศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบ ซึ่งจะเปิดดำเนินการได้ประมาณ ปี พ.ศ. 2560