วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองทัพบก เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2555 พันเอกหญิงศรีรัตน์ นวลเนตรและคณะจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองทัพบก ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงาน แนวคิดและพื้นที่ของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิ

วางศิลาฤกษ์ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 09.09

วันครบรอบเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีที่๔๑

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เป็นวันที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการครบ ๔๑ ปี คณะฯได้จัดงานเป็นที่ระลึกถึงวันสำคัญนี้ ณ ห้องโถงหน้าห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ทำบุญเลี้ยงพระ ภายในห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

เรื่องเล่า ภาพถ่ายรามาธิบดี

การบันทึกสิ่งที่ประทับใจ ความทรงจำ เรื่องราวต่างๆ การเดินทาง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ขององค์กรและหน่วยงานที่มีอยู่แล้วในอดีต ปัจจุบัน และกำลังเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่มนุษย์ให้ความสำคัญ ซึ่งการเก็บบันทึกด้วยภาพถ่าย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกในอนาคต นอกจากนี้ยังส่งต่อเรื่องราวต่าง

รามาแชนแนล(RAMA Channel) กับ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

รามาแชนแนล(RAMA Channel) เป็นรายการที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด นำเสนอรามาแชนแนล สถานีสุขภาพดี 24

มรดกความทรงจำ(Heritage Memories) ของผู้ร่วมก่อตั้งรามาธิบดี

มรดกความทรงจำ(Heritage Memories) เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าซึ่งถ่ายทอดออกมาจากการระลึกถึงเรื่องราวต่างๆในอดีต เป็นวิธีหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งประวัติที่มีคุณค่าในอดีตยิ่งมีวัสดุประกอบควาทรงจำได้ยิ่งเพิ่มคุณค่ามากขึ้นและนำความทรงจำที่ได้รับการถ่ายทอดนั้นไปเก็บบันทึกเป็นองค์ความรู้ต่อไป ผู้เขียนได้มีโอกาสขอให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญ