You are here

รามาแชนแนล(RAMA Channel) กับ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

รามาแชนแนล(RAMA Channel) เป็นรายการที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด นำเสนอรามาแชนแนล สถานีสุขภาพดี 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์และบุคลากรการแพทย์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554 ณ ห้อง ประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยแพทย์และบุคลากรทุกส่วนของโรงพยาบาลมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งใน ด้านการศึกษา การวิจัย การสร้างเสริมสุขภาพ การบริการวิชาการ และการบริการสังคม ดังนั้นเพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงใช้ศักยภาพที่มีอยู่ยกระดับช่องรามาแชนแนลที่เดิมออกอากาศอยู่ภายในโรงพยาบาล ให้เป็นสถานีโทรทัศน์ระดับชาติออกอากาศสู่ประชาชนทั่วประเทศในระบบเคเบิล ทีวี ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ตลอด 24 ชั่วโมงทางทรูวิชั่นส์ ช่อง80

บรรยากาศในวันที่ลงนามในสัญญาความร่วมมือ รามาแชนแนล(RAMA Channel)

 

  • พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ช่วงเวลา 15.00 -16.30 น. ทางหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้มีโอกาสเป็นสถานที่ถ่ายทำ รามาแชนแนล (RAMA Channel) ในรายการ “RAMA Tech” เป็นรายการเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยี มาใช้ในการทำงาน ซึ่งทางหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวประวัติของคณะฯ ที่ได้มีการจัดเก็บรวบรวม มีการจัดเก็บและจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ ทุกประเภทในรูปแบบ ลายลักษณ์อักษร โสตทัศนจดหมายเหตุ แผนที่ แผนผัง และสื่อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีวัตถุพิพิธภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆ คือ อุปกรณ์โสตทัศน์ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการวิจัย ประติมากรรม งานศิลปะ ของที่ระลึก โล่รางวัล วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับนักศึกษา ภาพถ่าย ภาพเขียน สไลด์ ฟิล์ม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของส่วนบุคคล เครื่องเรือน ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน เครื่องใช้ในงานพิธีต่างๆ ดังนั้นในการจัดเก็บ จัดแสดงและสืบค้นข้อมูลส่วนใหญ่จึงประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Interactive Multimedia Computer Systems) ผ่านจอระบบสัมผัสพร้อมด้วยอุปกรณ์ควบคุมขอบเขตความดังของเสียงด้วยอุปกรณ์ (Sound Dome)รวมทั้งมีแผนผังอิเล็กทรอนิกส์แนะนำพื้นที่ภายในทั้ง 8โซนโดยผู้เยี่ยมชมเพียงแต่ใช้นิ้วสัมผัสที่หน้าจอก็จะได้เห็นภาพรวมและรายละเอียดของพื้นที่จัดแสดงภายในทั้งหมด และยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Camtasia Studio 6 ในการถ่ายทำได้รับเกียตริจาก ผศ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น คุณชลลดา ตั้งมั่นคงวรกูลและคุณกิติศักดิ์ จันฤาไชย เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ จะออกอากาศศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 22.00 น.

 

ภาพบรรยากาศในวันถ่ายทำรายการ “RAMA Tech” วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

        

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com