รามาแชนแนล(RAMA Channel) กับ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

รามาแชนแนล(RAMA Channel) เป็นรายการที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด นำเสนอรามาแชนแนล สถานีสุขภาพดี 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์และบุคลากรการแพทย์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2554 ณ ห้อง ประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยแพทย์และบุคลากรทุกส่วนของโรงพยาบาลมีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งใน ด้านการศึกษา การวิจัย การสร้างเสริมสุขภาพ การบริการวิชาการ และการบริการสังคม ดังนั้นเพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงใช้ศักยภาพที่มีอยู่ยกระดับช่องรามาแชนแนลที่เดิมออกอากาศอยู่ภายในโรงพยาบาล ให้เป็นสถานีโทรทัศน์ระดับชาติออกอากาศสู่ประชาชนทั่วประเทศในระบบเคเบิล ทีวี ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ตลอด 24 ชั่วโมงทางทรูวิชั่นส์ ช่อง80

บรรยากาศในวันที่ลงนามในสัญญาความร่วมมือ รามาแชนแนล(RAMA Channel)

 

  • พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ช่วงเวลา 15.00 -16.30 น. ทางหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้มีโอกาสเป็นสถานที่ถ่ายทำ รามาแชนแนล (RAMA Channel) ในรายการ “RAMA Tech” เป็นรายการเกี่ยวกับการนำเอาเทคโนโลยี มาใช้ในการทำงาน ซึ่งทางหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวประวัติของคณะฯ ที่ได้มีการจัดเก็บรวบรวม มีการจัดเก็บและจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ ทุกประเภทในรูปแบบ ลายลักษณ์อักษร โสตทัศนจดหมายเหตุ แผนที่ แผนผัง และสื่อคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีวัตถุพิพิธภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆ คือ อุปกรณ์โสตทัศน์ อุปกรณ์การเรียนการสอนและการวิจัย ประติมากรรม งานศิลปะ ของที่ระลึก โล่รางวัล วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับนักศึกษา ภาพถ่าย ภาพเขียน สไลด์ ฟิล์ม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของส่วนบุคคล เครื่องเรือน ของใช้ในสำนักงานและครัวเรือน เครื่องใช้ในงานพิธีต่างๆ ดังนั้นในการจัดเก็บ จัดแสดงและสืบค้นข้อมูลส่วนใหญ่จึงประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Interactive Multimedia Computer Systems) ผ่านจอระบบสัมผัสพร้อมด้วยอุปกรณ์ควบคุมขอบเขตความดังของเสียงด้วยอุปกรณ์ (Sound Dome)รวมทั้งมีแผนผังอิเล็กทรอนิกส์แนะนำพื้นที่ภายในทั้ง 8โซนโดยผู้เยี่ยมชมเพียงแต่ใช้นิ้วสัมผัสที่หน้าจอก็จะได้เห็นภาพรวมและรายละเอียดของพื้นที่จัดแสดงภายในทั้งหมด และยังมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Camtasia Studio 6 ในการถ่ายทำได้รับเกียตริจาก ผศ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น คุณชลลดา ตั้งมั่นคงวรกูลและคุณกิติศักดิ์ จันฤาไชย เจ้าหน้าที่งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ จะออกอากาศศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 22.00 น.

 

ภาพบรรยากาศในวันถ่ายทำรายการ “RAMA Tech” วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555