รับบริจาคภาพสีน้ำมัน

รับบริจาคภาพสีน้ำมัน

เมื่อวันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับบริจาคภาพวาดสีน้ำมันจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยรองผู้จัดการมูลนิธิเป็นตัวแทนมอบภาพดังกล่าว ซึ่งในรายละเอียดเป็นภาพอาคารหลักโดยมีพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อยู่ด้านบนของอาคาร ทางหอจดหมายเหตุเเละพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้ และจะทำการเก็บรักษาอนุรักษ์มรดกทางความทรงจำของคณะฯ เเละนำไปจัดแสดงในโอกาสต่อไป