You are here

ต้อนรับพยาบาลใหม่ ของฝ่ายบริการการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 -12.00

ด้วยความอาลัย แด่ เภสัชกรหญิงสุขสงบ บัวสรวง

ด้วยความอาลัย แด่ เภสัชกรหญิงสุขสงบ บัวสรวง

 

สุข” …..สิ่งสรร สร้างงานยา รามาฯไสว

โซนต่างๆในหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กำหนดให้สร้างสถานที่จัดเก็บรวบรวมและจัดแสดงของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดีไว้ที่บริเวณงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น ๒ และ หอเกียรติยศ ชั้น ๙ ภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยดำเนินการแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๕๕๓ แบ่งพื้นที่บริเวณชั้น ๒ เป็น ๘ โซน ดังนี้

 

ชุมนุมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1-7 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นวันที่ อดีตนักศึกษาที่มีมันสมองระดับหัวกะทิของประเทศไทย นั่นคือ ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่น ๑ ๗ ได้มาร่วมชุมนุมกันอย่างมีจุดมุ่งหมายคือ การร่วมงานมุทิตา

ชมรมผู้สูงอายุรามาธิบดีกับกิจกรรมที่น่าสนใจของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี

เป็นที่ทราบกันดีว่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2508 นับจวบจนจนถึงปัจจุบัน ย่อมมีบุคลากรของรามาธิบดีที่ต้องเกษียณอายุไปจำนวนไม่น้อยและเพื่อให้ท่านเหล่านั้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของรามาธิบดี จึงได้เกิดเป็นชมรมผู้สูงอายุรามาธิบดีขึ้น โดยบุคลากรที่เกษียณอายุดังกล่าวสามารถสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯได้ และมีการประชุมประจำปีในช่วงเดือนเมษายน และเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 ถึง 10.30 น. สมาชิกชมรมฯ ส่วนหนึ่งมีจำนวน 80 ท่าน นำโดย ศ. นพ.

งานวันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ รามาธิบดี 19-20 กันยายน 2556

งานวันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ รามาธิบดี 19-20 กันยายน 2556

 

งานวันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ รามาธิบดี

…..ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม เนื่องใน งานวันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ รามาธิบดี 19-20 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 15.00

แด่เธอผู้มาใหม่ ด้วยสายใยแห่งรักษ์ รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.

คุณสุวรรณา คติปัจวรรณ พลังศรัทธา แห่งงานกิจการนักศึกษา

สุวรรณา

ช่วงบ่ายของวันที่ 19 มิถุนายน 2555 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี ได้มีโอกาสต้อนรับคุณสุวรรณา คติปัจวรรณ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งท่

“หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นคณะแพทย์แห่งที่ 2

Pages

ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี 

 

 
270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล: ramamuseum@gmail.com