วินิจฉัยเต้านม

เจ้าหน้าที่ส่วนต้อนรับและนัดมาย
คุณเขมณภัทร วงค์เมทา  
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
คุณชลธิชา ดีมั่น  
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
คุณพรนิภา กามขุนทด  
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร