วินิจฉัยเต้านม

ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์
คุณบุญมี ป้อมสุด  
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
 
คุณณัฐวรา ก่อเกียรติเจริญ  
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
คุณกาญจนา รักไทย  
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร