บริการสำหรับผู้ป่วย
หน่วยภาพวินิจฉัยเต้านม
Breast Imaging
การศึกษา
หน่วยภาพวินิจฉัยเต้านม
Breast Imaging
วิจัยและวิชาการ
หน่วยภาพวินิจฉัยเต้านม
Breast Imaging
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตกพันธ์...