You are here

โครงการสานสัมพันธ์ฉันและเธอQSMC รุ่นที่1

Edit TITLE Here...
 
       โครงการสานสัมพันธ์ฉันและเธอ QSMC รุ่นที่1 ในวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน พัทยา ผ่านพ้นไปด้วยดี และสนุกสนานด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทักษะเทคนิคการสื่อสาร และการบริการผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์เรียนรู้และเข้าใจ ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม  วิเคราะห์และพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ....
 
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211