ซ้อมหนี้ไฟของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ภาพกิจกรรมซ้อมหนี้ไฟของศูนย์การแพทย์สิริกิติ


วัตถุประสงค์   

 1. พัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย รวมถึงการลดความเสี่ยงและควบคุมเพลิง

 2. จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากอันตรายจากอัคคีภัย และความเสี่ยงอันเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ 

 3. จัดให้มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องของระบบความปลอดภัยอันเกี่ยวกับอัคคีภัย , เครื่องมือและอุปกรณ์

 4. เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการวางแผนการติดตั้ง การทดสอบ การบำรุงรักษาและการประเมินการตรวจหาสัญญาณเตือนอัคคีภัยและระบบการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม

 5. มีการจัดการที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานะการณ์เพลิงไหม้ ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือฝึกซ้อม

   

 นโยบาย

      นโยบายของแผนงานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ มีดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคับใช้ด้านอัคคีภัย สำหรับโรงพยาบาล มาตรฐาน JCI และกฏหมายกำหนด

  2. เพื่อให้ความรุ้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความปลอดภัยต่อชีวิตและอัคคีภัย รวมทั้งตอบสนองอย่างถูกต้องต่อเหตุเพลิงไหม้ และการอพยพ

  3. เพื่อทดสอบและบำรุงรักษาสัญญาณเตือนภัยและระบบตรวจจับไฟไหม้ตลอดจนระบบป้องกันกันอัคคีภัยในศูนย์การแพทย์สิริกิติ์                                  

 
รวมพล รวมใจ   ฟังคำอธิบายให้เข้าใจกันก่อนนะ
             
     
เริ่มกันเลย   ขลุกขลักนิดหน่อย   เริ่มเข้าที่แล้ว....เย้   เฮ้อ....ทุกคนปลอดภัย
เราก็ยิ้มได้