โครงการสานสัมพันธ์ฉันและเธอQSMC รุ่นที่2

 
    โครงการสานสัมพันธ์ฉันและเธอ QSMC รุ่นที่2 ในวันที่ 29 - 30 เมษายน 2560 ณ โรงแรมA-one พัทยา ผ่านพ้นไปด้วยดี และสนุกสนานด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทักษะเทคนิคการสื่อสาร และการบริการผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์เรียนรู้และเข้าใจ ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม  วิเคราะห์และพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ.....แล้วพบกันในรุ่นที่ 3 จ้า