ขอเชิญฟังการบรรยาย ก้าวย่างอย่างมีสติ "ทำไมเขาถึงทำอย่างนี้กับเรา....."