โครงการสานสัมพันธ์ฉันและเธอ QSMC รุ่นที่1

 
       โครงการสานสัมพันธ์ฉันและเธอ QSMC รุ่นที่1 ในวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน พัทยา ผ่านพ้นไปด้วยดี และสนุกสนานด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านทักษะเทคนิคการสื่อสาร และการบริการผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์เรียนรู้และเข้าใจ ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม  วิเคราะห์และพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ....