ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2017

 

ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล ขอขอบพระคุณ บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด

 

ครั้งแรกกับการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ ผ่านช่องทางดิจิทัล มีเดีย แบบไร้ขอบเขตและไม่สิ้นสุด

 

ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ท่านสามารถปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทางออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code หรือ เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เวชระเบียน

 

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

 

ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.