ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

"ทำอย่างไร ให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้จากไป ทามกลาง...ความรักและครอบครัว ไม่ใช่..สายน้ำเกลือและความวุ่นวายในห้องฉุกเฉิน" Palliative Care Team รามาธิบดี ทีมที่ดูแลผ...ู้ป่วยระยะสุดท้ายครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคุณจะได้ใช้เวลากับช่วงเวลาสุดท้ายของคนที่คุณรักให้มากที่สุด........

NEMSF Topic 1
Emergency Department Palliative Care
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จากห้องฉุกเฉิน
สู่การดูแลครบวงจรที่บ้านของผู้ป่วย

Palliative Care Team : รามาธิบดี

 

ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์อุบัติเหตุฯ ชั้น 3 เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

ขอเชิญผู้ป่วย ผู้ดูแล และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Palliative Care Day 2017 สำหรับประชาชน ในธีมงาน "ศิลปะแห่งชีวิตในบั้นปลายที่งดงาม"

 

ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านการแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2017

 

ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล ขอขอบพระคุณ บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด