พัสดุคว้ารางวัลหน่วยงานที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด (ภาครัฐ)

รางวัลหน่วยงานที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด (ภาครัฐ)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานที่มีวงเงินที่จัดซื้อจัดจ้างจาก SME สูงสุด ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ภายในงาน SME - GP Day : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย ตามมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ เป็นผู้แทนรับมอบ จากท่านสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ HALL 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์/div>